|| ஓம் பரம் தத்வயே நாராயணயே குருபயோ நமஹ ||

திக்ஷா என்றால் என்ன?

திக்ஷா என்பது ஒரு சீடனின் வாழ்க்கையை மிகவும் தூய்மையான, அதிக அறிவொளி மற்றும் வெற்றிகரமானதாக மாற்றுவதற்கான ஒரு தனித்துவமான மற்றும் அரிதான செயல்முறையாகும். பொதுவாக, ஒரு மனிதர் கடந்தகால வாழ்க்கையின் மோசமான கர்மாக்களின் கீழ் இருக்கிறார், அவை கடின உழைப்பு மற்றும் நேர்மையான முயற்சிகள் இருந்தபோதிலும் விரும்பிய அளவிலான முன்னேற்றத்தை அடைய அனுமதிக்காது.

இதுபோன்ற சந்தர்ப்பங்களில், கடந்த கர்மங்களின் மோசமான விளைவுகளை நீக்குவதற்கும், ஒரு சாதகனை வெற்றியின் பாதையில் செலுத்துவதற்கும் தீக்ஷர்களை விட வேறு எதுவும் சிறப்பாக செயல்பட முடியாது. பிடிவாதமான கறைகளிலிருந்து விடுபட ஒரு துணியை நன்கு கழுவ வேண்டும் என்பது போலவே, தீக்ஷா என்பது ஒரு குரு தனது மன, உளவியல் மற்றும் உடல் ரீதியான குறைபாடுகளின் சீடரை விடுவிப்பதற்காக பின்பற்றப்பட்ட ஒரு முறையாகும், இதனால் அவர் கோளங்களில் சுதந்திரமான மனதுடன் நல்ல முன்னேற்றம் அடைய முடியும் ஆன்மீகம் மற்றும் பொருள்முதல்வாதம்.

ஒரு சீடனின் அஸ்திவாரம், ஆன்மீக வாழ்க்கையின் எரிபொருள், மனதின் முழுமை, சிவனுடனான இணைவின் அடிப்படை மற்றும் ஒருவரின் இலக்கை அடைவதற்கான பாதை ஆகியவை தீட்சை. இந்த வகை ஆன்மா உடல், வயது மற்றும் இன்பம் ஆகிய மூன்று திண்ணைகளைக் கொண்டுள்ளது, இது தீட்சாவின் உதவியால் முழுமையாக அடக்கப்படலாம். புதிய ஆற்றலை சாதகிற்கு மாற்ற முடியும், இதனால் அவருக்கு அறிவொளி அளிக்கவும், சாத்னாக்களின் வெற்றிக்கும், கடவுளை உணரவும் அவருக்கு உதவுகிறது.

தியாதே கயன் சத்பவன் ஷியாதே பாஷு பாவனா,

தன்சபன் சன்யுக்தா தீக்ஷா தேனே கீர்த்திதா.

அதாவது, எந்த போதனைகள் வழங்கப்படுகின்றன, இதன் மூலம் அனைத்து வகையான விலங்கு உள்ளுணர்வுகளும் இடிக்கப்படுகின்றன, இது குருதேவ் தொண்டு நிறுவனத்தில் வழங்கப்படுவது தீட்சா என்று அழைக்கப்படுகிறது.

உண்மையில் தீட்சா என்றால் என்ன?

இது ஒரு குருவின் தெய்வீக சக்தியை ஒரு சீடனின் இதயம், ஆன்மா மற்றும் உடலுக்கு மாற்றும் நுட்பமாகும். இந்த தூய்மையான ஆற்றல் நபரின் மாற்றத்தின் ஒரு செயல்முறையைத் தொடங்குகிறது, இது இறுதியில் அனைத்து தீய மற்றும் எதிர்மறை போக்குகளையும் அழிப்பதற்கும் ஆக்கபூர்வமான மற்றும் நேர்மறையான சக்திகளின் தூண்டுதலுக்கும் வழிவகுக்கிறது, இது ஆன்மீக மற்றும் பொருள் துறைகளில் மிக உயர்ந்த மற்றும் சிறந்தவற்றுக்காக பாடுபட அவரை ஊக்குவிக்கிறது.

குரு தீட்சாவுக்கு ஆற்றல் ஓட்டம் அவரிடமிருந்து சீடருக்கு நிகழ்கிறது, அது எந்த வடிவத்திலும் இருக்கலாம் - மந்திரங்களின் வடிவத்தில் பேசப்படும் சொற்கள், கண்களிலிருந்து வெளிப்படும் நுட்பமான கதிர்வீச்சு அல்லது கட்டைவிரலால் நெற்றியில் ஒரு தொடுதலில் இருந்து மென்மையான வெப்பம் . ஆனால் சத்குரு இந்த வழிமுறைகளுக்கு மட்டுப்படுத்தப்படவில்லை. அதற்கு பதிலாக, அவர் தனது ஆற்றலை கண்டங்கள் முழுவதும் மாற்றலாம் மற்றும் ஒரு புகைப்படத்தின் ஊடகம் மூலமாகவும் தீட்சை கொடுக்க முடியும்.

ஆனால் தீக்ஷாவைப் போல அவ்வளவு எளிதாக இருக்க முடியாது. முதலாவதாக, ஒருவரின் நல்ல அதிர்ஷ்டம் இயங்கும்போது மட்டுமே ஆன்மீக துவக்கத்திற்கு செல்ல விருப்பம் இருக்கும். இரண்டாவதாக, ஒருவரின் வாழ்க்கையை மாற்றக்கூடிய ஒரு உண்மையான குருவைக் கண்டுபிடிக்க வேண்டும் அல்லது வர வேண்டும். ஒருவர் செய்தாலும் தீட்சத்திலிருந்து பயனடைய ஒருவர் தன்னை முழுமையாக அர்ப்பணிக்க வேண்டும்.

தீட்சா ஏன் முக்கியமானது?

தீக்ஷ மூலோ ஜபா, சர்வ தீட்சா மூலம் பரம் தபா.

தீக்ஷா மஷோய்டி நிரேத் யாத்ரா குத்ராஷ்ரமே வாசன்.

தீட்சை என்பது ஒவ்வொரு வகையான வழிபாட்டிற்கும் தவத்திற்கும் அடித்தளம்; எனவே ஒரு சாதக் எப்போதும் நீண்ட முறைகளைத் தவிர்த்து எளிதான வழியைக் கடைப்பிடிக்க வேண்டும். தீட்சாவைப் பெறுவது அத்தகைய ஒரு வழி. தீட்சை வழங்க முடியாத ஒரு குரு ஒரு குருவாக இருக்க தகுதியற்றவர், அவர் ஒரு மோசடி. தீட்சாவின் பாரம்பரியம் இல்லாத ஒரு ஆசிரமம் ஒரு பாலைவனம் போன்றது. ஆன்மீக சக்தியை மாற்றுவதற்கான ஏற்பாடு இல்லாவிட்டால், அதை ஆசிரமம் என்று அழைக்க முடியாது. ஒரு உண்மையான குரு தான் தீட்சையின் முறைகளை அறிந்தவர், ஏனென்றால் அறிவையும் ஞானத்தையும் சீடருக்கு மாற்றும் ஒரே சக்தி அது. அவர் பாவமாக இருந்தாலும், அவர் எல்லா அடிமைத்தனங்களிலிருந்தும் விடுவிக்கப்படுகிறார்.

தீக்ஷ்ய மோட்ச தீபன் சந்தலோபி விமுச்சாயத்தே

உண்மையில், தீக்ஷா மிகப் பெரிய புதையல், வாழ்க்கையின் வரம், சிவனுடனான இணைப்பின் அடிப்படை மற்றும் ஒரு மனிதர் மகேஸ்வராக மாறும் ஒரு அமைப்பு. சாதக் தெய்வீகத்தை அடைவது மட்டுமல்லாமல், குருதேவின் சக்தியையும் பெறுகிறார்.

தீக்ஷா உண்மையான வாழ்க்கையின் ஓட்டத்தைத் தொடங்குகிறது

குரு என்றால் என்ன? சீடரின் ஆத்மாவுடன் தன்னை இணைத்துக் கொள்வதே குருவின் பணி, இதனால் அவரது உள் தவறுகள் விரைவில் இடிக்கப்பட்டு, அவரை அறிவொளியாக மாற்றும். குரு பிரசங்கிப்பதன் மூலமோ, தீட்சை கொடுப்பதன் மூலமோ அல்லது ஆற்றல் பரிமாற்றத்தினாலோ இதைச் செய்யலாம்.

முதலில் குரு சீடனின் அசல் நிலையைப் பற்றி உபதேசிக்கிறார். உண்மையில், சீடர் தவறுகளும் பாவங்களும் நிறைந்தவர். அவர் முற்றிலும் தூய்மையற்றவர். இதுபோன்ற அனைத்து திண்ணைகளாலும் அவரது ஆன்மா பாதிக்கப்படுகிறது. இதன் விளைவாக, அவர் மாயாவின் செல்வாக்கின் கீழ் வருகிறார், இது சாத்னாவில் அவர் பெற்ற வெற்றிக்கும், கடவுளை உணர்ந்து கொள்வதற்கும் ஒரு தடையாகும். இதுபோன்ற விலங்கு வாழ்க்கை பயனற்றது என்பதை குரு நமக்குக் காட்டுகிறார். கடவுள் நமக்கு மனித வடிவத்தை அளித்திருப்பது நம் வாழ்க்கையை வீணாக்காமல், நம்முடைய திறன்களை அறிந்து கொள்வதற்காகவே. ஞானத்தால் மட்டுமே நம் வாழ்க்கையை எவ்வாறு புனிதமாகவும் புனிதமாகவும் மாற்ற முடியும் என்பதை புரிந்து கொள்ள முடியும். இந்த ஞானமே தீக்ஷா என்று அழைக்கப்படுகிறது.

தீட்சா: வாழ்க்கையை சுத்திகரிக்கும் செயல்முறை

இப்போது ஒரு கேள்வி எழுகிறது, தீட்சாவைப் பெற சீடர் என்ன செய்ய வேண்டும், அவர் தொடர வேண்டிய படிகள் என்ன?

அவ்வப்போது தீட்சை எடுப்பது அவசியமா அல்லது ஒரே ஒரு தீட்சை மட்டும் போதுமா? இன்பங்களுக்கு வழங்கப்பட்ட சாதகர்கள் தங்கள் வாழ்க்கையை தூய்மையாக்க முடியுமா?

பாதகமான சூழ்நிலைகளில் வாழும் மக்கள் இணைப்பு, இன்பம் மற்றும் பாவத்தின் அடிமைத்தனத்திலிருந்து தங்களை விடுவிக்க முடியுமா?

ஒரு நபர் விரும்பத்தகாத செயல்களைச் செய்வதைத் தவிர்க்க முடியுமா?

ஒரு சாதாரண மனிதனுக்கு இதுபோன்ற விஷயங்களைத் தவிர்ப்பது எல்லாம் சாத்தியமில்லை. உலக மகிழ்ச்சியை அடைய அவர் உண்மையில் போராட வேண்டும். அவர் ஒரு காட்டில் காட்டு-பெர்ரிகளில் வாழ முடியாது. அவர் ஒரு பாதகமான சூழ்நிலையில் வாழ்ந்தாலும் கூட, தூய சாதனங்களைச் செய்வதும் அவற்றில் வெற்றி பெறுவதும் அவரது விருப்பம்.

சாத்னாக்களின் உதவியுடன் தனது லட்சியத்தை நனவாக்க விரும்புகிறார்.

சீடர் சாத்னாவைப் பற்றி நினைக்கும் போதெல்லாம், அவருக்கு குருதேவ் மீது மரியாதை உண்டு, மந்திரத்தின் ஆற்றல் மற்றும் தந்திரத்தின் நுட்பங்கள் மீது நம்பிக்கை உள்ளது என்பது தெளிவாகிறது, இதனால் அவர்களின் இணைந்த ஆற்றல் அதாவது யந்திரத்தை அவரது வீட்டில் வைக்க விரும்புகிறார். அதனால் அவரது செல்வமும் வெற்றியும் அதிகரிக்கும்.

தீக்ஷா என்பது நம் வாழ்வின் மிகப் பெரிய வரம் என்பதை நான் ஏற்கனவே தெளிவுபடுத்தியுள்ளேன், குரு வழங்கிய தொண்டு, இது அடித்தளத்தை அமைப்பதற்கும், வாழ்க்கையை வளர்ப்பதற்கும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.

தந்திர வேதங்களின்படி தீட்சை மூன்று பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது:

1. ஷம்ப்வி தீக்ஷா

2. ஷக்த் தீக்ஷா

3. மந்திரி தீட்சை

ஆனால் இந்த தீக்ஷங்கள் தந்திரத்திற்காக தங்கள் வாழ்க்கையை அர்ப்பணித்த மக்களுக்கு மட்டுமே பொருத்தமானவை. எனவே அவர்களால் குடும்ப வாழ்க்கையை நடத்த முடியாது.

உலக மக்கள் எந்த பாதையை பின்பற்ற வேண்டும்?

சித்திக்கும் இன்பத்திற்கும் (போக்) இடையிலான சரியான மற்றும் சரியான சமநிலையை சத்குரு காட்டிய பாதையை பின்பற்றுவதன் மூலம் மட்டுமே அடைய முடியும், ஏனெனில் ஒருவரின் வாழ்க்கையுடன் தொடர்புடைய நபர்கள் வேண்டுமென்றே அல்லது வேண்டுமென்றே தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் தலையிடுவதால் சாதனாவின் சக்தி அல்லது அதன் விளைவுகள் பலவீனமான மற்றும் குறைக்கப்பட்ட மற்றும் சாத்னாவில் வெற்றி தவிர்க்கிறது.

சீடர்கள் சாஸ்திரங்களில் கொடுக்கப்பட்ட அதே வரிசையில் தீக்ஷங்களைப் பெற வேண்டும், ஏனென்றால் ஒவ்வொரு தீட்சையும் அவரது ஆன்மாவின் ஒரு பகுதியைப் புனிதப்படுத்த உதவுகிறது, மேலும் சில குறிப்பிட்ட தீட்சைகள் அனைத்தும் பெறப்படும் வரை இது தொடரப்பட வேண்டும்- அதாவது பத்து மகாவித்ய தீட்சைகள் - கமலா, காளி, மாதாங்கி, மற்றும் தாரா, முதலியன மகாவித்யர்களின் சாதனங்களை நிறைவேற்ற, அவற்றின் தனிப்பட்ட தீக்ஷங்களைப் பெறுவது அவசியம், ஏனென்றால் தீக்ஷத்தின் போது குரு தனது சீடருக்கு செயலற்ற சக்தியின் (ஆற்றல் ) சீடரில்.

தாய் இயற்கை வழங்கிய மிகப் பெரிய வரம் மனித வாழ்க்கை. பகவத்பாத் சங்கராச்சாரியார் இசையமைத்த “விவேக் சோடமன்னி” உரையின் படி, ஒரு மனிதனாகப் பிறப்பது மிகவும் கடினம், இன்னும் ஒரு புருஷ் அல்லது முழுமையான மனிதனாக மாறுவது மிகவும் கடினம். ஆன்மீக உலகம் மற்றும் மந்திரம் மற்றும் தந்திரத்தின் அறிவியலைப் பற்றி ஆர்வமாக இருக்கும் ஒரு நபரை மட்டுமே உண்மையான அதிர்ஷ்டசாலி என்று அழைக்க முடியும், ஏனெனில் இது அவருக்கு முழுமையான கதவுகளைத் திறக்கும்.

ஆனால் தனது வாழ்க்கையில் ஒரு சத்குருவைக் கண்டுபிடித்த ஒரு நபர் மட்டுமே ஆன்மீக முன்னேற்றத்தை அடைந்து அத்தகைய உயர்ந்த நிலைக்கு வருவார் என்று நம்ப முடியும். மனித வாழ்க்கையின் மிக உயர்ந்த நோக்கம் சுயத்தையும் உச்சத்தையும் உணர்தல். அவர் இதைச் செய்யும் வரை அவர் பிறப்பு மற்றும் இறப்பு சுழற்சியை மீண்டும் மீண்டும் செல்ல வேண்டும்.

ஆனால் இந்த உணர்தல் ஏற்பட, அனைத்து அசுத்தங்களின் உடலையும் மனதையும் விடுவிப்பது அவசியம். ஒருவர் உடல் ரீதியாகவும் மன ரீதியாகவும் தூய்மையாக இருக்கும்போதுதான், அதற்குள் இருக்கும் தெய்வீக ஆற்றல் உருவாகிறது மற்றும் ஒருவருக்கு அழியாத ஆத்மாவின் பார்வை இருக்கும். தற்போதைய யுகத்தில் ஒரு சாதாரண மனிதனுக்கு இந்த தீய போக்குகளிலிருந்து சுதந்திரமாக செல்வது மிகவும் கடினம்.

இதற்காக, அவருக்கு ஒரு ஆன்மீக சக்தியை அந்த நபருக்குள் புகுத்தவும், அவரது பலவீனங்களை அழிக்கவும் ஒரு திறமையான எஜமானரின் (குரு) உதவி தேவை. இது எஜமானர் (குரு) செய்யும் கருணை மற்றும் அன்பின் செயல், அதை செல்வம் அல்லது பரிசுகளால் திருப்பிச் செலுத்த முடியாது. பதிலுக்கு, எஜமானர் (குரு) தெய்வீக மற்றும் அசைக்க முடியாத விசுவாசத்தின் மீது உண்மையான அன்பை மட்டுமே கேட்கிறார்.

ஒரு மாஸ்டர் (குரு) ஒரு சீடருக்குள் அவரது தெய்வீக சக்தியை ஊக்குவிக்கும் செயல்முறையை சக்திபாத் தீட்சா என்று அழைக்கப்படுகிறது, இது நெற்றியில் கையைத் தொடுவதன் மூலமோ, வெறும் தோற்றத்திலோ அல்லது தொலைதூரத்தில் அமைந்துள்ள ஒரு நபரின் புகைப்படத்தைப் பார்ப்பதன் மூலமோ செய்ய முடியும். . ஒவ்வொரு குருவும் சக்திபாத் செய்ய வல்லவர் அல்ல. அவர் ஒரு சத்குருவாக இருக்க வேண்டும், அவர் சித்தஸ்ரத்தின் புனித ஆன்மீக நிலத்தின் உயரடுக்கு ரிஷிகள் மற்றும் யோகிகளில் ஒருவர். தெய்வங்கள் மற்றும் தெய்வங்களால் கூட வணங்கப்படும் மற்றும் அனைத்து யோகிகள் மற்றும் ரிஷிகளால் போற்றப்படும் அத்தகைய ஒரு பெரிய குரு, பரம்ஹான்ஸ் சத்குருதேவ் சுவாமி நிகிலேஸ்வரானந்த் ஆவார், அவர் தனது தெய்வீக சக்திகளின் அமுதத்தை மில்லியன் கணக்கான உயிர்களுக்கு மாற்றி, அவர்களை ஆபத்துகளிலிருந்து காப்பாற்றியுள்ளார், பூமியில் தெய்வீக வேலை தொடர்கிறது தற்போது மதிப்பிற்குரிய குரு கைலாஷ் சந்திர ஷிமாலி செய்துள்ளார்.

அவரது சொந்த வார்த்தைகளில் - “நான் சக்திபாத் தீட்சையை மில்லியன் கணக்கானவர்களுக்கு வழங்கியுள்ளேன். யோக நடைமுறைகள் மற்றும் பிராணயம் பற்றி ஒருபோதும் படிக்கவோ கேள்விப்படவோ இல்லாத நபர்கள் இருந்திருக்கிறார்கள், இன்னும் சக்திபாத் கிடைத்த பிறகு அவர்கள் தானாகவே ஆச்சரியமான யோகப் பயிற்சிகளை மிக எளிதாக செய்யத் தொடங்கினர். மேலும் முக்கியமாக ஒவ்வொரு சாதகும் தனது ஆன்மீக முன்னேற்றத்தை உறுதி செய்யும் பயிற்சியைச் செய்தார், வேறு யாருமில்லை. ”

சக்திபாத் தீட்சை மூலம் பல்வேறு சாதாக்களுக்கு ஆச்சரியமான முடிவுகள் கிடைத்துள்ளன - குணப்படுத்த முடியாத நோய்கள், கடன்கள் மற்றும் சிக்கல்களிலிருந்து விடுபடுதல்; வறுமை மற்றும் செல்வத்தைப் பெறுதல்; வேலைகள் இல்லாதவர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு; முன்னர் சரியான போட்டியைக் கண்டுபிடிக்க முடியாதவர்களின் திருமணம் மற்றும் பல. ஆன்மீக முன்னேற்றத்தை விரும்புவோர் குண்டலினியின் விழிப்புணர்வு மற்றும் தெளிவுபடுத்தல் மற்றும் டெலிபதி போன்ற சக்திகளைப் பெறுவதற்கு இன்னும் என்ன செய்திருக்கிறார்கள். உண்மையில், சக்திபாத் தீக்ஷா மூலம் எதுவும் சாத்தியமில்லை, அது ஒருவரின் வாழ்க்கையை சிறப்பாக மாற்றுவதற்கான ஒரு உறுதியான வழியாகும்.

பிழை: உள்ளடக்கத்தை பாதுகாக்கப்படுகிறது !!
X
வழியாக பகிர்ந்து
இணைப்பை நகலெடு